Bakgrund

Pärmbild från Karleby Företagares och Ole Granholms bok

      Historiska tidsperioder 1620-2020                                                                  Sammanställt av Näringslifvets Wänner rf

Webb-sidan vill belysa:

  • En färd genom decennier av affärsmannanskap i Karlebynejden
  • Ett fönster till regionens historiska företagskultur
  • Historia-sidorna belyser kort de olika tidsperiodernas levnadsomständigheter och händelser som påverkat handelsbeteendet och människornas vardag

Ett historiskt rum med digitalt arkiv som berör handel och vandel i Karlebynejden

Föreningens målsättning är att lyfta fram de faktorer som bidragit till att handel och vandel fått så stor betydelse i Karlebynejden. Drivkraften i den utvecklingen.

Detta gör vi genom att samla in material som belyser utvecklingen. Bilder, texter, videoklipp, radio- och tv-intervjuer, animationer osv.

Vi hoppas också att alla intresserade kommer in med material och kompletterar gjorda inlägg.

Obs. Drop In-lådan är till för alla!

 

KÄLLOR                                                                                                                                                                                                                 Texter och berättelser: Boken ”Ett Företagsamt Folk”, Gamlakarleby stads historia I-IV, Eero Huima, Toivo Sandqvist, Ole Granholm, Henrik Huhta, Lars-Eric Thylin samt via Drop In-lådan inkomna textkällor.

Bilder: Eero Huimas arkiv, Keijo Jokinen, Leo Torppa, Vi Neristassbor, Museumsbilder, Karleby-arkiv och brevkort, historiska bilder av okända fotografer.