Category: 1900-talet

Självständighetens och krigens århundrade

Finland formas                                                                                                           …

Läs mera

Förtrycksperioderna

FÖRTRYCKSPERIODERNA  I  FINLAND Under 1890-talet började förryskningsideologin ge utslag i form av konkreta politiska åtgärder i syfte att sammansmälta Finland med tsardömet. Till en början gällde det relativt oskyldiga frågor som post-, tull- och myntväsen. Men sedan Nikolaj Bobrikov 1898 blivit generalguvernör, skärptes den ryska politiken. 1899 utfärdades det s.k. februarimanifestet, som innebar att lagar …

Läs mera

Självständigheten

ETT  SJÄLVSTÄNDIGT  FINLAND  1917 Finland blev en självständig stat den 6. december år 1917. Dessförinnan var vi en del av Ryssland (1809-1917). Genast efter självständigheten delades finländarna i två grupperingar, röda och vita. De röda utgjordes främst av arbetarbefolkningen, medan de vita bestod närmast av borgare. Båda grupperingarna ville ha självständighet, men man var av …

Läs mera

Krigen under 1900-talet

FÖRSTA  VÄRLDSKRIGET 1914-1918 Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918 och var den dittills största världsomfattande konflikten. I kriget mobiliserade de industrialiserade länderna sina resurser och utrustade stora delar av sin befolkning med moderna vapen. Resultatet blev katastrofalt. Omkring 10 miljoner soldater och 7 miljoner civila miste livet, och …

Läs mera

Krigsskadestånd

KRIGSSKADESTÅNDET 1944-1952 I fredsavtalet efter det andra världskriget förpliktigades Finland att betala krigsskadestånd till Sovjetunionen för ett belopp motsvarande ca 4,5 miljarder euro  (2012). De levererade mängderna var så omfattande, att de över 500 fartygen som byggdes på 15 olika varv skulle ha bildat en över 30 kilometer lång fartygskolonn och för järnvägs-transporterna behövdes totalt …

Läs mera

Spritsmugglingen

Ett sista skepp kommer lastat Förbudstiden som pågått ett tiotal år närmade sig sitt slut i början av 30-talet. Hösten 1931 var det dags att rösta om förbudslagen. Över 70 procent av medborgarna röstade emot. Det innebar slutet på spritförbudet. Här intill ses en speciell bild som underteckad fått och som togs av Artturi Vierimaa …

Läs mera

EU-besök 1994

Förberedelse för EU-medlemskap EU-komissionens ordförande Jacques Delors och statsminister Esko Aho besökte Karleby i augusti 1994.

EU-medlemskap

FINLAND  BLIR  EU-MEDLEM  1.1.1995 Finland, Sverige och Österrike blev medlemmar i den Europeiska unionen 1.1.1995. Riksdagen hade godkänt Finlands anslutande den 18.11.1994  med 152 JA-röster, 45 NEJ-röster, 1 TOMMA och 1 BORTA-röster. Anslutningsprocessen räckte flere år. Finlands väg till EU-medlem Finland hade deltagit i den europeiska integrationen ända sedan 1961, då Finland anslöt sig till …

Läs mera