Anders Chydenius och stapelrätten

STAPELRÄTT  ÅR  1765                                                                                                                                                                                      Det är bygdens egen son, Nedervetilprästen, sedermera kyrkoherden i Gamlakarleby församling, teologiedoktorn Anders Chydenius som ger, inte enbart regionen, utan hela Österbotten ett lyft. Chydenius målmedvetna och envisa kamp leder till att 1765-års riksdag beviljar stapelrätt åt städerna Gamlakarleby, Vasa, Uleåborg och Björneborg. Detta ledde till en uppgång för sjöfarten och Gamlakarlebys handelsflotta var tidvis landets största med kända redare som bl.a. Roos, Donner, Rahm och Kyntzell.

Chydenius är otvivelaktigt ett av de största namnen i Sverige-Finlands ekonomiska historia. Han var inte enbart en andlig ledare, utan även en finansman vars grundläggande nationalekonomiska tankar, beklagligt nog blev kända först efter hans bortgång. Under riksdagarna 1765 och 1766 publicerade han ett stort antal finanspolitiska artiklar. Dessa kom småningom att få ett bestående värde i vår ekonomiska historia.

                                                                            Anders Chydenius 1729-1803

Vastaa

Your email address will not be published.