Ett Skepp kommer lastat

HISTORIEN  UPPREPAR  SIG   (Klicka på rubriken)

I juni 2001 beger sig 100-tals entusiastiska Österbottningar till Skärgårdsmässan i Stockholm.

Jakobstads Wapen lastas med 2000 liter tjära från tjärdalen i Nedervetil. Avfärden sker från Mustakari  med tidsenliga ceremonier efter att Gamlakarleby fått stapelrätt år 1765. Kyrkoherden Anders Chydenius deltar i ceremonin och önskar fartyget förliga vindar och att handelen med köpmännen i rikets huvudstad skall bli gynnsamma,

Ett skepp kommer lastat

En tillbakablick i bilder

Christer Lundström har gjort en 38 minuters video på Youtube (klicka)