helmikuu 2019 archive

Skeppsbyggnadens tidevarv

SKEPPSBYGGERIET  I  GAMLAKARLEBY Under 1700-talet utvecklades handeln med tjära samt skeppsbyggeriet och rederinäringen i rask takt i Gamla Karleby så att staden snart kom att bli en av de ledande städerna i landet på dessa områden. Det förhållandevis stora antalet handlande får sin förklaring av att handelsborgarna sommartid för det mesta fungerade som kaptener och …

Läs mera

Handlanden och landbönder

HANDLANDEN OCH LANDBÖNDER Det förhållandevis stora antalet handlande får sin förklaring av att handelsborgarna sommartid för det mesta fungerade som kaptener och skeppare på sina fartyg men samtidigt bedrev handel. Vid denna tid var det brukligt att handlandenas söner tog tjänst på fädernas fartyg som sjömän. Höst- och vintertid företog de ofta långa handelsfärder, ända …

Läs mera