Affärsmän och entreprenörer

SAMHÄLLELIGT  DELTAGANDE                                                                                                                                     Affärsmannakåren har alltid deltagit i stadens och den kringliggande bygdens samhälleliga strävanden. I århundraden har de stått i spetsen för dem. På detta sätt har denna för sin del bidragit till att föra utvecklingen framåt men också uppoffrande burit sin del av de gemensamma bördorna. Affärsmännen i Gamla Karleby har alltid varit genomsyrade av socialt sinne och kärlek till hembygden.