Branscher

Färden från tjärtillverkningens och sjöfartens tidevarv till dagens högteknologi och logistik har styrts av samma gemensamma nämnare – HANDELN. Man har alltid behövt kunna sälja varan och samtidigt få inspiration till nya innovationer.
I detta avsnitt har insamlats material gällande de mest betydande affärsverksamheterna i Karlebynejden.        De branscher som har utformat nejdens handels- och affärsmannakultur.

Skråordningen och klassindelningen var viktiga regelverk för 1700-1800 talens ämbeten.

  Skomakarämbetets sigill år 1781