Företag

Gamla bilder på företagsverksamhet i Karlebynejden.