Krigsskadestånd

Sista ångloksleveransen från fabriken i Tammerfors

KRIGSSKADESTÅNDET 1944-1952
I fredsavtalet efter det andra världskriget förpliktigades Finland att betala krigsskadestånd till Sovjetunionen för ett belopp motsvarande ca 4,5 miljarder euro  (2012).

De levererade mängderna var så omfattande, att de över 500 fartygen som byggdes på 15 olika varv skulle ha bildat en över 30 kilometer lång fartygskolonn och för järnvägs-transporterna behövdes totalt 345 000 tågvagnar.

Exempel på överlämnade krigsskadeståndsvaror:
• 535 olika fartyg
• 52500 elektriska maskiner
• 1140 transformator-stationer
• 30 kompletta fabriksanläggningar med kraftstationer.
Sovjetiska granskare kontrollerade tillverkningen och kvaliteten på krigsskadeståndsvarorna. För att täcka kostnaderna blev man tvungen att stipulera nya skatter.
Vad hade hänt ifall Finland inte klarat av att betala?
Krigsskadeståndet grundade sig på beslut som togs av en krigsrättskommitte bestående av fyra nationer.
– Usa, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen.
Finland gavs en tidsgräns för betalningen. Ifall Finland inte hade gått med på kraven, hade Sovjetunionen invaderat Finland helt år 1956, med dessa länders tillstånd.

Det sista krigsskadeståndståget passerade Vainikkala gränsstation 18. september 1952.

 

Vastaa

Your email address will not be published.