VISIONER

FRAMTIDENS  HISTORIA

Visioner(klicka)

Hur vill vi att framtidens historia skall berättas? Vågar vi visionera och vågar vi söka samarbetsparter och likasinnade? Eller låter vi ”Sattumat” styra vår framtid?

Vågar vi forma karlebynejdens framtid?                                                                                                                                                         Dryfta -Forma – Driva                                                                                                                                                                        Mervärden och  Argument