Category: Kulturella möten

Kulturella möten

Olika kulturer möts Kulturella möten Karlebynejden är i många hänseenden ett gränsområde, inte enbart språkligt utan också i djupare mening, där skillnaden i det finska och svenska kulturarvet manifesteras. Det är ofta så att där kulturer möts, där sker en växelverkan som ger nya intryck och där tar man lättare till sig nyheter och skapar …

Läs mera