Category: Järnvag

Järnväg

Karleby järnvägsstation Karleby järnvägsstation är i nyrenässansstil och finns i Karleby i södra änden av Storgatan. Stationsbyggnaden har ritats av Bruno Granholm och är den enda stationsbyggnad av klass III på bansträckan Seinäjoki–Uleåborg. Historia År 1884 förordnades att järnvägen ska förlängas från Seinäjoki till Uleåborg. Viktigt för Karleby var att i förordningen också ingick en …

Läs mera