Category: Hantverk

Hantverk

Från hantverk till industriell produktion I städerna fanns det intill 1800-talet olika typer av hantverkare. De allra minsta städerna hade kanske bara några enstaka skomakare, skräddare, smeder och tunnbindare. SKRÅORDNINGEN 1720 års skråordning gällde till 1846 och ersatte 1669 års allmänna skråordning. Skråordningen reglerade antalet hantverkare i städerna och var ett sätt att bygga upp …

Läs mera

Mästare och gesäller

DIPLOM OCH GESÄLLBREV Man undrar om vi kanske missat något viktigt inom yrkesutbildningen, då möjligheten att avlägga Mästar- och Gesällprov försvunnit. – Ett MÅL mindre att drömma om på färden mot framtida yrkesval. Hantverks- och industriföreningen utdelade i samarbete med allmänna yrkesskolorna mästar- och gesällbrev mellan åren 1870 och 1950. Första Mästarbrevet i Gamlakarleby tilldelades …

Läs mera