Category: 1800-talet

Ett händelserikt 1800-tal

Händelser under århundradet                                             1800     Stadens befolkning uppgår till 1 638 personer, medan                              landskommunen redovisar 2 518 invånare. …

Läs mera

Finska kriget

DÅ  SVERIGE  FÖRLORAR  FINLAND                                                                           Finska kriget 1808-1809 Under finska kriget skedde det blodigaste slaget vid Oravais den 14. …

Läs mera

Hungersnöd

Missväxtåren 1866–1868 Finland och norra Sverige drabbades av den sista svåra missväxten i Europa. Den dåliga skörden ledde till katastrofala följder. 1867  var svälten som värst, och i Tornedalen kallades året för Lavåret – många fick leva på barkbröd och gröt gjord på lavar. Hungersnöden var en starkt bidragande orsak till att emigrationen till Nordamerika …

Läs mera

Emmigrationen

TILL  AMERIKA ! Livet i Finland i slutet av 1800-talet var fattigt och erbjöd få möjligheter till försörjning. Befolkningen i Finland hade ökat medan arbetsmöjligheterna samtidigt blivit färre. Det här, i samband med hungersnöd under vintern och våren 1868, ledde till att cirka 350 000 finländare emigrerade till Amerika mellan åren 1870 och 1929 för …

Läs mera