Category: Social gemenskap

Social gemenskap

Social gemenskap Det andliga livet är starkt i regionen och därmed de ”Lutherska dygderna”, vilket befrämjar företagandet. Laestadianismen har ett starkt fäste i regionen, men också andra trosinriktningar som skapar samhörighet och solidaritet är rikt representerade. Denna gemensamma värdegrund stärker företagsstrukturerna och många företag som haft sitt ursprung i dessa miljöer har vuxit sig mycket …

Läs mera