Kontakter

Webb-sidan upprätthålls av:

Lars-Eric Thylin, ordförande.                                larseric.thylin@gmail.com

Henrik Huhta                                                                 henrik.b.huhta@gmail.com

Pehr-Göran Kåla                                                          pehrgoran.kala@gmail.com

                                                            Näringslifvets Wänner rf

 

Webbsidan Drop-IN låda

                                                              Näringslifvets Wänner vill skapa en större förståelse för                                                           regionens företagskultur, traditioner och bakgrund