Category: Språk

Tvåspråkigheten sänkte tröskeln

Tvåspråkigheten sänkte tröskeln att bege sig längre bort från hembygden Gamlakarleby-affärsmännen var i huvudsak svenskspråkiga men man lärde sig ofta finska i den tvåspråkiga omgivningen. Språkets betydelse i handelskulturen var stor och man har haft stor nytta av att tidigt lära sig finska. Språkkunnigheten sänkte tröskeln att bege sig till det övriga Finland för att …

Läs mera