Särdrag

MAN SKAPADE SJÄLV SINA MÖJLIGHETER
Handeln har alltid präglat Gamlakarleby och Karlebynejdens olika tidsperioder. Ett företagsamt folk som haft lätt att ta till sig nya influenser, forma dem och sprida dem igen till nya målgrupper och marknader.
Att framtiden finns utomlands har affärsmännen i Karlebynejden insett i århundraden.
Från Anders Chydenius stapelrättigheter till skinnhandlarnas tid.

Stapelrättigheterna år 1765 öppnade fönstret till världen. Handeln skapade nya kontakter till utländska kunder och leverantörer men också nya impulser till nya industriella verksamheter i form av nya produkter och kontakter. Denna nya utländska efterfrågan skapade inkomster som inte hemmamarknaden kunde erbjuda.

Karlebyborna utnyttjade fördomsfritt de nya möjligheterna. Man for ”själv” ut i världen för att göra affärer (jfr bl.a. bröderna Nyberg/Henry Ford). Man hämtade med sig nya impulser, lockade övriga med sig, man skapade egna nätverk och samarbetsparter till landsbygden och marknaderna. Efterfrågan fanns och de flesta blev förmögna, vilket även gav en sugeffekt till businessen. Exempelvis tjärbränning och tjärexport, skeppsbyggeri och virkeshandel, segelvävnad, repslageri och senare också garvning av skinn, klädsömnad och handsktillverkning. – Nyckelordet var exportmarknad och kunskap att kunna reagera.

Man blev inte väntande utan man tog själv initiativ !