toukokuu 2020 archive

Tjära, Beck och Skepp

Tjära och beck (Klicka!) Karleby industriella historia kan sägas ha börjat med tjärbränning beckkokning och skeppsbyggnad. De lade en solid grund för den växande staden och många olika yrkeskårer. Det behövdes folk för skogsarbeten, virkestransporter, tjärbränning, snickerier och handel. Förutom tjära och beck blev trävaror och skepp stora exportvaror för stadens handelshus.

Bråbänkar

”Bråbänk” – krängningsbrygga Skeppsunderhåll på Mustakari och Sandstrand Magistraten beviljade Joachim Donner 1726 tillstånd att placera en s.k. ”bråbänk” på Mustakari stenklippa. En bråbänk var en krängningsbrygga, där fartyg kölhalades för reparation. Vid krängning och inbränning av tjära togs ofta en del bottenplankor bort eller delar av borden förnyades. På Sandstrand fanns förr långa bryggor …

Läs mera

Skeppsvarf i Gamla Carleby

Skeppsbygge i Gamla Carleby (Klicka!) VARVSÄGARE                                                                                               Kyntzell – Donner …

Läs mera