Situationsbilder

Olika ögonblicksbilder från arbetslivet i Karlebynejden genom åren.