marraskuu 2018 archive

Millenium – tider

Händelser som berör affärslivet 2000     Den 14 januari halas mejeriflaggan i Karleby då mejeriet stängs för gott. Djuphamnen färdigställs. 2001     Med terrorattacken mot WTC i New York startar kriget mot terrorismen. Dopingskandalen vid VM i                  Lahtis drabbar skidsporten. Handelsbanken öppnar i Karleby. 2002 …

Läs mera

Självständighetens och krigens århundrade

Finland formas                                                                                                           …

Läs mera

Stora ofredens århundrade

Århundradets händelser 1712     De Österbottniska städerna förbjuds att segla söderom Stockholm. 1714-21     Stora ofreden drabbar landet och en stor del av stadens befolkning flyr till Sverige. 1722     Efter Stora ofreden stabiliseras läget och skeppsbyggandet tar vid. Den första hitflyttade                     …

Läs mera

Ett händelserikt 1800-tal

Händelser under århundradet                                             1800     Stadens befolkning uppgår till 1 638 personer, medan                              landskommunen redovisar 2 518 invånare. …

Läs mera

Anhöll att Jakobstad skulle förstöras

Karleby, Uleåborg och Nykarleby sände en anhållan till kung Karl XI år 1680 där man krävde att Jakobstad och Brahestad skulle förstöras. Man ansåg att dessa städer konkurrerade om handelsrättigheterna. År 1682  gav myndigheterna order om att både Jakobstad och Brahestad skulle förstöras men ordern verkställdes aldrig.

Aktörer

PDF-format / Öppna sammandraget genom att Klicka på rubriken. Med de flesta webbläsare kan du göra sidbyte med pilknappen.     Affärsmän och aktörer               En mera omfattande personbeskrivningar hittar du genom att skrolla neråt och öppna ”Läs mera”-vyn.

Skeppsbygge i Kronoby

Cronoholmens Skeppsvarv 1673-1704 År 1673 lät prosten Jacobus Brennerus i Kronoby bygga skutan Cronelund för svenska amiralitetets räkning. Skeppet godkändes i Stockholm och på varvet som grundades vid Jouxholmen i Kronoby byggdes närmare 70 fartyg. Varvet hade stor ekonomisk betydelse för bygden. Behovet av arbetskraft, virke och material var stort. Verksamheten avslutades 1704 främst p.g.a. …

Läs mera

Laivanrakennus 1700-luvulla

Laivanrakennus ja varustamotoiminta kehittyi vauhdilla 1700-luvulla. Laivanrakennus keskittyi samoille seuduille kuin tervakauppakin ja Kokkolasta oli tullut merkittävä merenkulku- ja laivanrakennuspaikka. Laivanveistämöitä oli mm. Kaustarinlahdella, Mustakarilla ja Soldatskärissä. Aluksi purjehdittiin vain Turkuun ja Tukholmaan kunnes Kokkola sai tapulioikeudet ja sai harjoittaa ulkomaankauppaa. Laivat olivat 1700-luvun jälkipuoliskolla arvoltaan lähes tervanveroinen vientituote. Laivarakennukseen tarvittavat sivutuotteet kehittyivät ja sitä …

Läs mera

Kungen och fundationsbrevet

Gamlakarleby grundas år 1620 ”Wij Gustaf Adolf, med Guds nåhde, Swäriges, Göthes och Wänndes Konungh, Storfurste av Finlandh, Hertigh till Estlandh och Carelen, Herre utöfver Ingermannelandh” inleds texten högtidligt i stadens fundationsbrev. Därefter uppräknas följande privilegier: staden skulle följa Sveriges stadslag, välja borgmästare och rådsmän samt bedriva handel enligt handelsförordningen. Dess namn skall vara Gamble …

Läs mera

Tjärtunnans ursprung

Fundationsbrevets brinnande tjärtunna I stadens fundationsbrev bestäms att stadens namn skall vara Gamble Carleby och som sigill användas ”Een brinnande Tiärtunna medh tree Eldz Flammer uthur Sprundet och bådha Bottnarna”, i likhet med ritningen i detta brev.