tammikuu 2019 archive

Uppgång och nedgång

Hög- och lågkonjunkturernas 2000-tal Decenniet kännetecknas av ekonomisk uppgång, som slutade i finanskrisen år 2008. Det finska folket valde år 2000 för första gången en kvinna till republikens president, 56-årige Tarja Halosen. I början av 2000-talet blev internet och mobiltelefonen allmänna och användes av de flesta i Finland. Finland internationaliserades både ekonomiskt och kulturellt.   …

Läs mera

Emmigrationen

TILL  AMERIKA ! Livet i Finland i slutet av 1800-talet var fattigt och erbjöd få möjligheter till försörjning. Befolkningen i Finland hade ökat medan arbetsmöjligheterna samtidigt blivit färre. Det här, i samband med hungersnöd under vintern och våren 1868, ledde till att cirka 350 000 finländare emigrerade till Amerika mellan åren 1870 och 1929 för …

Läs mera

Hungersnöd

Missväxtåren 1866–1868 Finland och norra Sverige drabbades av den sista svåra missväxten i Europa. Den dåliga skörden ledde till katastrofala följder. 1867  var svälten som värst, och i Tornedalen kallades året för Lavåret – många fick leva på barkbröd och gröt gjord på lavar. Hungersnöden var en starkt bidragande orsak till att emigrationen till Nordamerika …

Läs mera

EU-medlemskap

FINLAND  BLIR  EU-MEDLEM  1.1.1995 Finland, Sverige och Österrike blev medlemmar i den Europeiska unionen 1.1.1995. Riksdagen hade godkänt Finlands anslutande den 18.11.1994  med 152 JA-röster, 45 NEJ-röster, 1 TOMMA och 1 BORTA-röster. Anslutningsprocessen räckte flere år. Finlands väg till EU-medlem Finland hade deltagit i den europeiska integrationen ända sedan 1961, då Finland anslöt sig till …

Läs mera

EU-besök 1994

Förberedelse för EU-medlemskap EU-komissionens ordförande Jacques Delors och statsminister Esko Aho besökte Karleby i augusti 1994.

Självständigheten

ETT  SJÄLVSTÄNDIGT  FINLAND  1917 Finland blev en självständig stat den 6. december år 1917. Dessförinnan var vi en del av Ryssland (1809-1917). Genast efter självständigheten delades finländarna i två grupperingar, röda och vita. De röda utgjordes främst av arbetarbefolkningen, medan de vita bestod närmast av borgare. Båda grupperingarna ville ha självständighet, men man var av …

Läs mera

Förtrycksperioderna

FÖRTRYCKSPERIODERNA  I  FINLAND Under 1890-talet började förryskningsideologin ge utslag i form av konkreta politiska åtgärder i syfte att sammansmälta Finland med tsardömet. Till en början gällde det relativt oskyldiga frågor som post-, tull- och myntväsen. Men sedan Nikolaj Bobrikov 1898 blivit generalguvernör, skärptes den ryska politiken. 1899 utfärdades det s.k. februarimanifestet, som innebar att lagar …

Läs mera

Krigen under 1900-talet

FÖRSTA  VÄRLDSKRIGET 1914-1918 Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918 och var den dittills största världsomfattande konflikten. I kriget mobiliserade de industrialiserade länderna sina resurser och utrustade stora delar av sin befolkning med moderna vapen. Resultatet blev katastrofalt. Omkring 10 miljoner soldater och 7 miljoner civila miste livet, och …

Läs mera

Finska kriget

DÅ  SVERIGE  FÖRLORAR  FINLAND                                                                           Finska kriget 1808-1809 Under finska kriget skedde det blodigaste slaget vid Oravais den 14. …

Läs mera

Stora ofreden

Stora ofreden åren 1713-1721 Den ryska ockupationen av Finland skedde under åren 1713–1721 och upphörde genom freden i Nystad. Från Österbotten fördes drygt 4 600 civilpersoner i fångenskap till Ryssland, och inemot 2 000 personer blev mördade eller misshandlade till döds.  Tanken var att ju färre som bodde i Finland, desto bättre. Därför högg man …

Läs mera