Category: Tjärhandel

Tjärexportören

TJÄREXPORTÖREN Tidvis är Gamlakarleby den största tjärexportören i Österbotten. Endast det gamla Viborg med sitt vidsträckta ekonomiska uppland och goda förbindelser med inlandet kan tävla med staden. Under tjärkompaniets dagar erhåller Gamlakarleby och Vasa lika stora tjärkvoter och är således landskapets viktigaste tjärexportörer Under 1600-talets senare del växer välståndet i Gamlakarleby. Den gynnsamma utvecklingen hejdas …

Läs mera

Tjära, Beck och Skepp

Tjära och beck (Klicka!) Karleby industriella historia kan sägas ha börjat med tjärbränning beckkokning och skeppsbyggnad. De lade en solid grund för den växande staden och många olika yrkeskårer. Det behövdes folk för skogsarbeten, virkestransporter, tjärbränning, snickerier och handel. Förutom tjära och beck blev trävaror och skepp stora exportvaror för stadens handelshus.