Category: Skeppsbygge

Skeppsbyggnadens tidevarv

SKEPPSBYGGERIET  I  GAMLAKARLEBY Under 1700-talet utvecklades handeln med tjära samt skeppsbyggeriet och rederinäringen i rask takt i Gamla Karleby så att staden snart kom att bli en av de ledande städerna i landet på dessa områden. Det förhållandevis stora antalet handlande får sin förklaring av att handelsborgarna sommartid för det mesta fungerade som kaptener och …

Läs mera

Skeppsvarf i Gamla Carleby

Skeppsbygge i Gamla Carleby (Klicka!) VARVSÄGARE                                                                                               Kyntzell – Donner …

Läs mera

Bråbänkar

”Bråbänk” – krängningsbrygga Skeppsunderhåll på Mustakari och Sandstrand Magistraten beviljade Joachim Donner 1726 tillstånd att placera en s.k. ”bråbänk” på Mustakari stenklippa. En bråbänk var en krängningsbrygga, där fartyg kölhalades för reparation. Vid krängning och inbränning av tjära togs ofta en del bottenplankor bort eller delar av borden förnyades. På Sandstrand fanns förr långa bryggor …

Läs mera

Skeppsbygge i Kronoby

Cronoholmens Skeppsvarv 1673-1704 År 1673 lät prosten Jacobus Brennerus i Kronoby bygga skutan Cronelund för svenska amiralitetets räkning. Skeppet godkändes i Stockholm och på varvet som grundades vid Jouxholmen i Kronoby byggdes närmare 70 fartyg. Varvet hade stor ekonomisk betydelse för bygden. Behovet av arbetskraft, virke och material var stort. Verksamheten avslutades 1704 främst p.g.a. …

Läs mera