Tuomas Pohjanpalo

Tuomas Pohjanpalo (1861-1935)

 

Ekonomierådet Tuomas Pohjanpalo

Thomas Friis eller Tuomas Pohjanpalo (namnbyte 1906) föddes den 3 mars 1861 i Himango som klockaren Johan Friis’ och Kaisa Kreeta Iso-Pöntiös första barn. Efter skolgången arbetade han i sin fars skepps- och trävaruaffär.

År 1885 grundade han tillsammans med sin bror metallföretaget Veljekset Friis i Kalajoki. Tio år senare grundade bröderna en verkstad och ett gjuteri med samma namn i Yxpila. Hit flyttade Pohjanpalo tillsammans med sin hustru Neena Pohjanpalo (f. Merenoja).

Familjeföretaget utvidgades. Veljekset Friis Oy omfattade en rep- och kokosmattfabrik, en skeppsdocka, en ångkvarn, en tegelfabrik, ett granitbrott och en järnaffär. Fa¬brikerna tillverkade allt från gravkors till järnvägsvagnar och företaget var ortens största arbetsgivare. Som mest hade företaget 600-700 personer på sina lönelistor. Pohjanpalo ledde Veljekset Friis Oy i nästan 50 år.

Tuomas Pohjanpalo arbetade ivrigt för att utveckla det finskspråkiga kultur- och affärslivet i Mellersta Österbotten. Han var med om att grunda föreningen Kokkolan Suomalaiset, den finska samskolan i Gamlakarleby, de finskspråkiga folkskolorna i Gamlakarleby och Yxpila samt den finsksprå¬kiga handelsskolan. På Snellmansdagen år 1906 ändrade han sitt släktnamn till Pohjanpalo.

Hans affärssinne och vilja att främ¬ja den finskspråkiga kulturen förenades i Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, vid vars tillkomst han spelade en central roll. Pohjanpalo verkade förtjänstfullt som ordförande i KPO:s interimsstyrelse och i den första styrelsen, från handelslagets tillkomst till hösten 1913, då han blev tvungen att avgå. Detta berodde på en tvist mellan Pohjanpalo och Kansallis-Osake-Pankki rörande Weljekset Friis Oy:s ekonomiska situation.

Tuomas Pohjanpalo verkade i ett antal direktioner, styrelser och kom¬mittéer, både som medlem och som ordförande. Han var medlem i Vasa Handelskammare och Central-handelskammaren, ordförande i di¬rektionen för Kokkolan Kirjapaino Oy, styrelsemedlem i Mellersta Österbot¬tens Sparbank, direktionsordförande i Suomalainen Yhteiskoulu, ordföran¬de i hamnstyrelsen, medlem i distriktsstaben för Mellers¬ta Österbottens skyddskårer och ordförande i Gamlakarleby marinförbund.

Pohjanpalo var lantdagsman i Finska partiet åren 1907-09, stadsfullmäktig i Gamlakarleby 1911-13 och 1919-24 samt ordförande i Kokkolan Kokoomusseura. Tuomas Pohjanpalo utnämndes till Finlands första ekonomieråd. Han avled i Gamlakarleby den 27 februari 1933.

Vastaa

Your email address will not be published.