Historia

Gamlakarleby stads sigill 1632

HISTORIA-avsnittet innehåller material som belyser de förhållanden och den levnadsmiljö inom vilka handeln i Karlebynejden gjordes. Den omgivande världen har alltid styrt handelns möjligheter och hinder och de olika tidsperiodernas brister och begränsningar har format dagens handelskultur.

Denna digitala sida berättar hur man i Karlebynejden har bemött utmaningarna under de olika tidsperioderna. Under huvudmenyn finns alltid en kort beskrivning om historiens olika skeden, men genom att klicka på underrubrikerna kan man fördjupa sig i ämnet.

Intressanta stunder i historiens tecken!

Näringslifvets Wänner rf                                                                             Lars-Eric Thylin, ordf.