M. A. Slotte

Kommerserådet M.A. Slotte  (1878-1964)

Matts Alexander Slotte föddes 11 september 1878 och avled 27 april 1964. Föräldrar jordbrukaren, garvaren Matts Slotte (Hassinen) och Greta Simonsbacka. Han var gift med Edla Bredskär. Slotte föddes på Hassis. Som 20-åring flyttade han med sina föräldrar till Nedervetil.

Varje höst reste fadern och farbrodern till marknaderna i norra och östra Finland. De sålde handskar och kardor samt köpte får- och kalvskinn. Slotte var 15 år när han första gången deltog i en sådan resa. Under den första resan till S:t Petersburg väcktes hans intresse för handel med viltskinn. Han köpte 30 000 ekorrskinn, som han sålde med stor vinst i Helsingfors.

År 1900 lät han bygga ett nytt garveri på Slotte. Tre år senare började han bedriva handel med läder och skor. I september 1904 startade han Slotte & Gustafsson. Firman öppnade även en filial i Jakobstad och sålde pjäxstövlar, sulläder och smorläder samt köpte råhudar och viltskinn.

År 1918 övertog Gustafsson filialen i Jakobstad och Slotte blev med sina söner ägare till firman i Gamlakarleby. Företaget antog namnet M.A. Slotte & Co. Filialer öppnades på olika orter. År 1906 var Slotte med och grundade Gamlakarleby exportandelslag. År 1910 stod Gamlakarleby Handelsaktiebolag i tur. Följande år grundades Hud & Skinncompaniet.

År 1915 blev Slotte utan rannsakan och laga dom dömd av dåvarande guvernören i Uleåborgs län till 3 månaders fängelse, som han avtjänade i Uleåborgs länsfängelse. Lite senare förbjöds firman att under ett års tid bedriva sin verksamhet. Därför grundades år 1916 en kromläderfabrik i Epilä. Man bildade även dotterbolaget A.B. Finska Pälsfabriken. Slotte blev även delägare i Tampereen Kenkäteollisuus Oy.

År 1937 köpte han Gamlakarleby Kromläderfabrik. Han var dessutom direktör och delägare i Gamlakarleby Bryggeri Ab. År 1925 köpte han en tomt vid Torggatan och skoaffären flyttade till hörnet av Torggatan-Storgatan. Vid Strandgatan lät han uppföra ett affärs- och bostadshus. Under kriget ersattes den gamla byggnaden med en nytt affärs- och bostadshus.

Slotte var verksam inom Rotary, Handelsgillet och Sällskapsklubben. Han rörde sig gärna bland odalmännen. I sin affär slog han sig ofta ner bredvid någon kund, tände sin krokiga pipa och pratade bort en stund. Han var öppen och rättfram och försökte aldrig vara något annat än han var. Därför vann han förtroende och aktning. Slotte utnämndes till kommerseråd 1948 och tilldelades centralhandelskammarens förtjänsttecken i guld.

Vastaa

Your email address will not be published.