Category: 1600-talet

Stadens begynnelse

DE FÖRSTA STAPPLANDE STEGEN 1620    Grundas staden Gamlakarleby (Gamle Carleby). Handelsområdet bestäms i stiftelseurkunden. 1630    Glasmästaryrket är lukrativt. Per Nilsson omtalas som stadens första glasmästare. 1636    Att vara guldsmed i Gamlakarleby var också inkomstbringande. Den förste i raden är Christoffer    Olofsson Guldsmed som var rådman 1636. Den andre torde ha varit …

Läs mera

Kungen och fundationsbrevet

Gamlakarleby grundas år 1620 ”Wij Gustaf Adolf, med Guds nåhde, Swäriges, Göthes och Wänndes Konungh, Storfurste av Finlandh, Hertigh till Estlandh och Carelen, Herre utöfver Ingermannelandh” inleds texten högtidligt i stadens fundationsbrev. Därefter uppräknas följande privilegier: staden skulle följa Sveriges stadslag, välja borgmästare och rådsmän samt bedriva handel enligt handelsförordningen. Dess namn skall vara Gamble …

Läs mera

Tjärtunnans ursprung

Fundationsbrevets brinnande tjärtunna I stadens fundationsbrev bestäms att stadens namn skall vara Gamble Carleby och som sigill användas ”Een brinnande Tiärtunna medh tree Eldz Flammer uthur Sprundet och bådha Bottnarna”, i likhet med ritningen i detta brev.      

Gamlakarleby handelsområde

KUNGENS  DIREKTIV 1620 grundas staden Gamlakarleby (Gamle Carleby). Handelsområdet bestäms i stiftelseurkunden på följande sätt: ”Så skall också allmogen i Pyhäjoki, Kalajoki, Lochteå, Karleby och Kronoby socknar vara förpliktade att föra sina varor till staden och där avyttra dem till borgerskapet. Men det är inte tillåtet för borgare från andra städer att där bedriva handel …

Läs mera

Anhöll att Jakobstad skulle förstöras

Karleby, Uleåborg och Nykarleby sände en anhållan till kung Karl XI år 1680 där man krävde att Jakobstad och Brahestad skulle förstöras. Man ansåg att dessa städer konkurrerade om handelsrättigheterna. År 1682  gav myndigheterna order om att både Jakobstad och Brahestad skulle förstöras men ordern verkställdes aldrig.